a

Komfortowe Centrum Medyczne Prestige Medical oferuje szerokie spektrum usług oraz wyspecjalizowanych lekarzy zdolnych sprostać każdemu wymaganiu.

Zadzwoń do nas!
660 033 099

recepcja.jozefow@prestigemedical.pl
Marszałka Józefa Piłsdudskiego 120a

Ostatnie wpisy

Znajdź nas!
Józefa Piłsudskiego 120A

05-420 Józefów

Pon - Pt 9:00 - 20:00

Sobota 09:00 - 14:00

 

Dokumentacja Medyczna

Prestige Medical  >  Usługi  >  Dokumentacja Medyczna

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Zgodnie z przepisami prawa osobą upoważnioną do odbioru kopii dokumentacji medycznej / wglądu w nią jest sam pacjent lub osoba bezpośrednio przez nią upoważniona.
  2. Na podstawie §8 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r., poz. 2069 Pacjent przed pierwszą wizytą w Prestige Medical wypełnia Oświadczenie Pacjenta – upoważniając lub nie upoważniające osobę bliską do odbioru/wglądu do dokumentacji medycznej.
  3. Pacjent lub Osoba upoważniona (na podstawie Oświadczenia Pacjenta) wypełnienia Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej, na której Pacjent potwierdza także jej odbiór.

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DO POBRANIA NA STRONIE PONIŻEJ.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, Centrum Medyczne Prestige Medical udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159)

 

  1.     Dokumentację medyczną udostępnia się:
  • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości, np. dowodu  osobistego lub paszportu,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, ( w Oświadczeniu Pacjenta) za okazaniem dowodu osobistego.
  1. Zgodnie z art. 26 ustawy po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

 

W celu otrzymania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, prosimy o wysłanie wypełnionego i podpisanego WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ na adres recepcji : recepcja.jozefow@prestigemedical.pl. 

Dokumentację medyczną wyślemy w zaszyfrowanym pliku niezwłocznie na prośbę Pacjenta.